Groen Gas

Groen gas is de duurzame variant van aardgas en wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Groen gas wordt schoon geproduceerd en is hernieuwbaar.

Miljoenen Nederlandse huishoudens maken dagelijks gebruik van aardgas om te koken en de woning te verwarmen. De voorraad aardgas is echter niet oneindig. We moeten daarom op zoek naar duurzame alternatieven voor aardgas. De productie van groen gas biedt daarom uitkomst, aangezien groen gas voor exact dezelfde toepassingen kan worden gebruikt als aardgas.

Door (bio)gas dat wordt geproduceerd uit onder meer (koeien)mest, tuinafval, resten groente en fruit, te zuiveren en te drogen wordt het op dezelfde kwaliteit als aardgas gebracht. Na deze bewerkingen mag het groen gas heten en is het een duurzaam alternatief voor aardgas.

Het figuur in de rechter kolom geeft het vergistingsproces weer. Het gehele proces vindt plaats in een afgesloten systeem dat erop is gericht dat er geen stoffen vrijkomen. Het groene gas willen vormt immers het product waarvoor de energie-installatie bedoeld is.

Processchema Groen Gas Rilland Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.